Welkom bij de Zorgcoöperatie Barlo

Lees hier de nieuwsbrief juli 2015

WAAROM IS DE “ZORGCOÖPERATIE BARLO” OPGERICHT?

Vanaf 1 januari 2015 zullen er ingrijpende veranderingen worden doorgevoerd in de “Wet maatschappelijke ondersteuning”, kortweg de WMO. De taken, met betrekking tot de WMO die nu nog door de Centrale Overheid worden uitgevoerd, zullen dan worden overgenomen en uitgevoerd door de Gemeente. Dit zal ook nog eens gepaard gaan met flinke bezuinigingen op het budget. De overheid zal zich steeds meer terug trekken. Daarom zullen we samen meer voor elkaar moeten gaan betekenen.

De “Zorgcoöperatie Barlo” stelt zich onder andere ten doel dat (kwetsbare) inwoners van het buurtschap Barlo zo lang mogelijk, zelfstandig moeten kunnen blijven wonen. Bijvoorbeeld door het organiseren van een hulpdienst en activiteiten gericht op het welzijn.

Het welzijn van de mensen in de breedste zin van het woord, zou hierbij zo goed en zo lang mogelijk en op een zo hoog mogelijk peil moeten kunnen blijven.

De volgende activiteiten staan al op ons programma:

1. Kom bi’j ons ett’n
2. de boodschappendienst
3. de klussendienst
4. de vervoersdienst
5. een informatiepunt
6. duo-fiets en duo-scootmobiel tochtjes
7. een ontmoetingsplek

We gaan proberen invulling te geven aan de behoefte en de wensen die er bij de mensen leven. Dit vanuit het besef, dat we als gemeenschap samen zorg kunnen dragen en hulp kunnen bieden aan de meer kwetsbare inwoners van ons buurtschap Barlo. Tevens willen wij een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid. Door middel van deze site willen wij U graag informeren en hopelijk ook interesseren.